Prin utilizarea aplicatiei Conectoo, sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare, partile (Furnizorul aplicaţiei si Beneficiarul acesteia) agreand urmatorii termeni contractuali:

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

În sensul prezentei Anexe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 

Abonat –desemneaza destinatarul identificat prin adresa de e-mail in cadrul unei baze de date aflata in proprietatea Beneficiarului, utilizata de acesta in cadrul Platformei Conectoo, conform legislatiei in vigoare;

Emailuri Expediate -reprezinta Newsletterele expediate de către Beneficiar către Abonati prin intermediul Platformei;

Conectoo Startup -desemneaza modalitatea de colaborare in baza unui abonament cu titlu gratuit pentru utilizarea Platformei Conectoo pe toata durata colaborarii, pentru maxim 2000 abonati unici importati in platforma si 12.000 emailuri trimise lunar;

Conectoo Business -desemneaza modalitatea de colaborare in baza unui abonament ce va fi platit lunar de către Beneficiar Presatorului pentru utilizarea Platformei Conectoo pe toata durata colaborarii, indiferent daca numarul maxim de emailuri corespunzator planului tarifar ales a fost sau nu expediat;

Conectoo Express – desemneaza modalitatea de colaborare in baza facturarii lunare a numarului de email-uri expediate de catre Beneficiar si a unui cost lunar suplimentar pentru pentru intretinerea IP-ului alocat de catre Prestator Beneficiarului;

IP-ul Dedicat – reprezintaalocarea contra cost de catre Prestator a uneiadrese unice de internet Beneficarului care sa fie folosita exclusiv pentru trimiterea de e-mailuri prin intermediul Platformei Conectoo;

Platforma Conectoodesemnează sistemul tehnic operat de către S.C. Conversion Marketing S.R.L, pus la dispoziția Beneficiarilor la adresa www.conectoo.ro, împreună cu toate informațiile de interes și instrumentele specific necesare astfel încât aceștia să poată utiliza Serviciul Conectoo, respectiv să poată trimită Newslettere; Platforma Conectoo permite:

- Gestionarea informatiilor despre Abonatii si Newsletterele Beneficiarului;

- Compunerea de catre Beneficiar a mesajelor utilizand sabloane;

- Gestionarea expedierii Newsletterelor catre Abonatii Beneficiarului;

- Colectarea si raportarea informatiilor ulterioare privind trimiterea Newsletterelor;

Spam – Desemneaza trimiterea de mesaje electronice nesolicitate. Mesajul transmis catre oricare dintre adresele de e-mail din lista de Abonati se considera a fi nesolicitat daca Beneficiarul a obtinut adresa de e-mail respectiva prin orice alta metoda decat prin abonarea directa a respectivei persoane, la optiunea proprie a respective persoane, manifestata expres si in prealabil trimiterii primului mesaj.

Prima luna de abonament – desemnează luna calendaristica in decursul careia are loc semnarea prezentei Anexe;

Newsletter -semnifică un mesaj comercial transmis prin cale electronica utilizând Platforma Conectoo, conform prevederilor referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul Contractului consta in prestarea de servicii de email marketing in favoarea Beneficiarului, astfel incat acesta sa poata trimite Newslettere Abonatilor prin intermediul Platformei Conectoo.

2.2. Serviciile de email marketing oferite Beneficiarului sunt urmatoarele:

a) utilizarea Platformei Conectoo pentru gestionarea informatiilor despre Abonati si Newslettere;

b) punerea la dispozitie a unuia sau mai multor IP-uri pentru trimiterea de Newslettere;

c) administrarea de catre Furnizor a infrastructurii hardware si software de la punctele a) si b);

d) monitorizarea activitatii de trimitere a mesajelor si raportarea imediata sau periodica a erorilor datorate integrarii cu sistemele informatice externe, precum si raportarea reactiva a introducerii in blacklists;

e) servicii de consultanta cu privire la activitatea de e-mail marketing;

f) dezvoltarea sabloanelor de e-mail personalizate conform cerintei Beneficiarului;

g) servicii de grafica pentru realizarea de Newslettere;

h) servicii de management al activitatii de email maketing in favoarea Beneficiarului;

i) alte activitati legate de email marketing.

 

3. CLAUZE GENERALE

3.1. Utilizarea platformei Conectoo poate fi facuta fie pe baza de abonament lunar (Conectoo Business), sau pe baza tarifarii pentru fiecare Email Expediat (Conectoo Express).

3.2. Abonamentele lunare ce vor fi platite de catre Prestator Beneficiarului pentru utilizarea Platformei Conectoo, sunt urmatoarele:

Nr. Abonati Abonament lunar
1-2000 abonati (pana la 12.000 emailuri expediate lunar) Gratuit *
2.001-5.000 abonati 19 euro
5.001-10.000 abonati 39 euro
10.001 – 25.000 abonati 79 euro
25.001 – 50.000 abonati 139 euro
50.001 – 100.000 abonati 249 euro
Peste 100.000 de abonati negociabil

 

* Este interzisa utilizarea mai multor conturi gratuite de tip clona (mai multe conturi ale aceluiasi utilizator, website, societate comerciala sau campanie). Conectoo isi rezerva dreptul de a dezactiva conturile clona identificate.

 

3.3. Utilizarea Platformei Conectoo in baza tarifarii per Email Expediat (Conectoo Expres) presupune plata de catre Beneficiar a unui cost lunar pentru intretinerea IP-ului alocat de catre Prestator. Costurile sunt:

Intretinere IP propriu 150 euro / luna
Tarif per e-mail expediat 0,0005 euro

 

4. TARIFARE SI MODALITATI DE PLATA

4.1. Beneficiarul va plati Prestatorului un abonament lunar Conectoo Business pentru maxim 100.000 de Abonati unici importati in platforma, iar peste aceasta valoare contractele sunt negociate in functie de numarul de trimiteri lunare si numarul de abonati unici.

4.2. Beneficiarul are obligatia platii integrale a abonamentului indiferent daca in luna respectiva a folosit sau nu serviciile Conectoo.

4.3. Facturarea abonamentului se va face astfel dupa cum urmeaza:

a) pentru Prima luna de abonament, facturarea se face in avans, proportional cu numarul de zile ramase de la data semnarii contractului pana la finalul lunii;

b) la finalul fiecarei luni calendaristice, se va factura in avans, integral, abonamentul pentru luna urmatoare.

4.4. Prestatorul va emite facturile fiscale în RON, luandu-se în considerare cursul RON/EURO comunicat de Banca Naţională a României din ziua emiterii facturii şi vor fi transmise către Beneficiar.

4.5. Folosirea Platformei Conectoo de catre Beneficiar conform planului tarifar ales este posibila doar din momentul in care Prestatorul a incasat integral prima plata a abonamentului Conectoo Business.

4.6. Ulterior platii Primei luni de abonament, Beneficiarul va efectua plata abonamentului Conectoo Business in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la emiterea facturii de catre Prestator. Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda fara o notificare prealabila serviciile in cazul in care Beneficiarul nu efectueaza plata in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la emiterea facturii.

4.7. Avand in vedere natura serviciilor prestate, intrucat Beneficiarul poate folosi platforma Conectoo imediat dupa efectuarea platii, Beneficiarul ia la cunostinta si consimte in mod expres ca dreptul de retragere in termen de 14 zile de la livrarea Serviciului, prevazut in Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor transpusa in dreptul national prin Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionisti, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, nu se va aplica in cazul Serviciului Conectoo in conformitate cu exceptiile cuprinse la articolul 16 (inclusiv articolul 16 litera a si m) din directiva si din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014.

4.8. In cazul depasirii limitei de trafic de 300 GB/IP/luna la aceste preturi se va mai adauga 0.7 EUR pentru fiecare GB de trafic efectuat in plus.

 

5. DREPTURILE SI OBLIGATII ALE BENEFICIARULUI

5.1. Pe langa celalalte drepturi stabilite in prezenta Anexa si in Contract, Beneficiarul are urmatoarele drepturi:

a) Sa utilizeze Platforma Conectoo pentru trimiterea de Newslettere in conformitate cu Termenii si Condițiile Serviciului Conectoo si cu prevederile prezentei Anexe;

b) Sa utilizeze in Platforma Conectoo liste de Abonati, cu respectarea integrala a prevederilor legale in vigoare.

5.2. Pe langa celalalte obligatiii stabilite in prezenta Anexa si in Contract, Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

a) Sa nu va foloseasca Platforma Conectoo pentru trimiterea de mesaje nesolicitate (“Spam”), indiferent daca scopul trimiterii este unul comercial sau unul necomercial.

b) Sa nu a contribuie la raspandirea de mesaje electronice care sa contina sau sa promoveze orice materiale periculoase pentru echipamentul informatic al desinatarului sau care contin limbaj obscen sau vulgar, texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod, sau care ar incalca in orice mod sau in orice masura orice norma sau reglementare in vigoare;

c) Sa respecte Termenii si Conditiile Conectoo si legislatia in vigoare aplicabila activitatii pe care o desfasoara, inclusiv, dar fara a se limita la legislatia in vigoare in domeniul comunicatiilor electronice si cele cu privire la datele cu caracter personal;

d) Sa achite catre Prestator, in termenul de plata stabilit conform prezentei Anexe, valoarea abonamentului Conectoo Business precum si alte servicii de e-mail marketing comandate acestuia;

e) Sa nu ofere acces in Platforma Conectoo persoanelor sau entitatilor neautorizate, fiind responsabil de consecintele accesului in Platforma Conectoo. In cazul in care se produce o bresa de securitate sau Beneficiarul observa orice acces neautorizat in contul său, Beneficiarul este obligat să notifice imediat Prestatorul, menționând toate detaliile relevante despre incident;

f) Sa nu întreprinda actiuni care pot aduce prejudicii de imagine pentru Prestator;

g) Sa detina toate drepturile de proprietate intelectuala asupra materialelor trimise prin intermediul Newsletterelor si sa raspunda de continutul acestora.

 

6. DREPTURILE SI OLIGATIILE PRESTATORULUI

6.1. Pe langa celalalte drepturi stabilite in prezenta Anexa si in Contract, Prestatorul are urmatoarele drepturi:

a) Sa verifice in orice moment respectarea de catre Beneficiar a Termenilor si Condițiilor Serviciului Conectoo precum si a prevederilor legale in vigoare si sa suspende in orice moment furnizarea serviciilor de email marketing daca Beneficiarul nu le respecta;

b) Sa foloseasca in scopuri de marketing denumirea, logo-ul si marcile Beneficiarului;

c) Sa isi modifice in orice moment Termenii si Conditiile Serviciului Conectoo, politica comerciala si tarifele practicate, potrivit propriei sale optiuni. Orice modificare de tarife va deveni operanta imediat dupa notificarea in acest sens a Beneficiarului.

d) Sa suspende prestarea serviciilor de email marketing catre Beneficiar oricand exista suspiciuni sau dovezi ca acesta incalca prevederile prezentei Anexe;

6.2. Pe langa celalalte drepturi stabilite in prezenta Anexa si in Contract, Prestatorul are urmatoarele obligatii:

a) Sa permita Beneficiarului accesul in Platforma Conectoo astfel incat acesta sa poata trimite Newslettere, conform planului tarifar agreat in prezenta Anexa;

b) Sa asigure buna functionare a Platformei Conectoo si sa remedieze in cel mai scurt timp orice eroare sau problema tehnica;

c) Sa anunte Beneficiarul in avans de existenta unor lucrari de mentenanta asupra Platformei Conectoo;

 

7. RASPUNDERE

7.1. Raspunderea pentru continutul Newsletterelor este exclusiv a Beneficiarului;

7.2. In cazul oricarei intarzieri la plata facturilor scadente, Beneficiarul este de drept in intarziere datorand Prestatorului penalitati de intarziere in cuantum de 0,5% pe zi din valoarea totala a facturii emise. Pe langa dreptul de a aplica penalitati de intarziere, pentru nerespectarea termenelor de plată stabilite conform prezentei Anexe, Prestatorul este îndreptățit să suspende prestarea Serviciului până la momentul în care toate plățile datorate de către Beneficiar, inclusiv pentru despăgubiri și/sau alte penalități, vor fi efectuate.

7.3. Pentru orice obligație de plată, Beneficiarul este de drept in întârziere, fără a fi necesara notificarea sa prealabilă de către Prestator, de la data scadenței obligației de plată.

7.4. Prestatorul are dreptul de a direcționa orice sume primite de la Beneficiar pentru a acoperi oricare dintre datoriile Beneficiarului, fara a tine cont de destinatia platii indicata de catre Beneficiar.

7.5. Pentru nerespectarea de catre Beneficiar a oricarei obligatii stabilite in prezenta Anexa, Prestatorul este indreptatit sa suspende prestarea Serviciului sau sa intrerupa Serviciul, fara alte formalitati si fara interventia instantei, pana la remedierea/indeplinirea obligatiei de catre Beneficiar.

7.6. Prestatorul nu răspunde faţă de Beneficiar pentru orice pagubă directă, indirectă, actuală sau potenţială sau pentru profituri pierdute incluzând (indicativ şi nu limitativ): paguba financiară, pierderea de venituri sau profituri, pierderea de clientelă sau orice altă formă de pierdere sau pagubă de orice natură şi din orice motiv, dacă aceasta provine din suspendarea si/sau incetarea Serviciului.

 

 

8. CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR

8.1. Partile recunosc ca in vederea prestarii Serviciului Conectoo urmatoarele informatii devin informatii confidentiale, fiind supuse angajamentului de confidentialitate asumat prin Contract:

- datele de acces ale Beneficiarului in Platforma Conectoo;

- infomatiile legate de Abonatii Beneficiarului.

 

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ/INDUSTRIALĂ

9.1. Beneficiarul declara si recunoaste ca tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in Platforma Conectoo si in Serviciul Conectoo sunt si raman proprietatea Prestatorului. Astfel Beneficiarul este de acord si recunoaste ca Prestatorul detine toatedrepturile de proprietate intelectuala asupra Platformei Conectoo si asupra Serviciului Conectoo si ca, exceptand dreptul de a utiliza Platformei Conectoo si Serviciul Conectoo sub rezerva respectarii integrale a obligatiilor din prezenta Anexa si din Contract, nu dobandeste niciun alt drept asupra Platformei Conectoo si/sau asupra Serviciului Conectoo.

9.2. Beneficiarul recunoaste si se obliga sa respecte in orice moment dreptul de proprietate al Prestatorului asupra Platformei Conectoo asupra Serviciului Conectoo;

9.3. Beneficiarul declara si garanteaza ca detine toate drepturile (inclusiv de proprietate intelectuala) si autorizarile necesare trimiterii de Newslettere, isi asuma intreaga raspundere pentru continutul acestora si este singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu continutul Newsletterului. In cazul in care Prestatorul este notificat sau primește o plangere de la terti cu privire la incalcarea drepturilor unor terti, Prestatorul o va transmite Beneficiarului, acesta fiind singurul raspunzator sa remedieze situatia si sa despagubeasca tertii afectati, precum si pe Prestator pentru orice costuri sau prejudicii suferite.

 

10. ÎNCETAREA FOLOSIRII SERVICIULUI

10.1. Partile pot denunta unilateral prestarea Serviciului Conectoo cu notificarea celalaltei Parti si prin respectarea unui termen de preaviz de 30 (treizeci) de zile, incetarea urmand a avea loc la data expirarii celor 30 (treizeci) de zile de la data la care cealalta Parte a primit notificarea.

10.2. În cazul suspiciunilor si/sau al nerespectarii de catre Beneficiar a oricarei obligatii stabilite in sarcina sa conform prezentei Anexe si/sau a oricarei alte obligatii asumate conform Contractului, Prestatorul, conform propriei sale optiuni, poate notifica Beneficiarul asupra incetarii furnizarii Serviciului Conectoo, incetarea colaborarii urmand sa aibe loc imediat, de drept, fara alte formalitati si fara interventia instantei, Beneficiarul fiind direct raspunzator pentru orice prejudiciu creat. In cazul in care intervine incetarea contractului potrivit acestei prevederi, Beneficiarul pierde orice drept de a solicita restituirea sumelor de bani platite in avans.

 

11. CLAUZE SPECIALE:

11.1. Beneficiarul va garanta si va proteja Prestatorul de orice pretenții, revendicări, acțiuni, cauze ale unor acțiuni, procese, daune, responsabilități, obligații, costuri și cheltuieli (incluzând fără a se limita la comisioane legale, costuri de consiliere in-house, cheltuieli de judecată numite colectiv ‘Pierderi’) care se pot atribui sau care sunt corelate cu încălcările de către Beneficiar ale prezentei Anexe și de orice revendicări de responsabilitate.

11.2. Semnarea prezentei Anexe și/sau utilizarea de către Beneficiar a Platformei Conectoo este echivalentul recunoașterii faptului că Beneficiarul a citit, a înțeles și a fost de acord cu cele stabilite in prezenta Anexă și cu Termenii și Condițiile Serviciului in varianta afișată în orice moment pe Platforma Conectoo.

11.3. Beneficiarul rămâne raspunzator pentru toate obligațiile, operațiunile și debitele rezultate din prezenta Anexă și/sau din utilizarea Serviciului până la stingerea integrală a acestora.

Afla informatii pentru campaniile tale de email marketing.
Aboneaza-te la newsletter!